Negalime nustatyti vietos.
Pakeiskite telefono nustatymus

Priartinkite vaizdą ir paspauskite
ploto žymėjimo mygtuką

Žymėti plotą

Pradinis vaizdas
Apibrėžkite norimą plotą pirštu

Atšaukti

Išsaugoti
Atšaukti

Uždaryti
Įveskite vietą, kurią norėtumėte priartinti